geen noek

Omdat de gemeente Enschede weer vergevorderde plannen heeft om de NOEK Noordelijke Ontsluitingsweg Enschede Kennispark (de eerdere NoordWestTangent) aan te leggen, hebben wij als Achterhorstbewoners weer een website gemaakt.
Uiteraard willen wij zoveel mogelijk mensen hierover berichten en bereiken.
Graag hulp van iedereen om het verder te sturen en te verspreiden!

Woordspeling of werkelijkheid?

Het lijkt in eerste instantie een leuke woordspeling, maar de werkelijkheid is dat een VLOEK gaat rusten op de uitvoering van de plannen, die nu bij de gemeente Enschede op tafel liggen.

De werkelijkheid is, dat als de plannen doorgaan, een VLOEK zal rusten op het landschap. Doorsneden met een snelweg, waar hooguit een klein deel uit deze regio gebruik van zal maken. Deze weg is dan ook bedoeld voor zwaar vrachtverkeer!

Om toch wat meer begrip te krijgen voor deze weg heeft de gemeente besloten om het een Noordelijke Ontsluiting (NOEK)te noemen. Maar, die ontsluiting is echter al aanwezig, want het verkeer kan via de Weerseloseweg richting A1 (N737) of de Oldenzaalsestraat (N733).

Wie de onderzoeksconclusies leest ziet dat op de Roessinghsbleekweg het verkeer zou afnemen met 25%. Een conclusie, dat van de honderd auto’s vijfentwintig gebruik maken van die nieuwe weg. Het valt sterk te betwijfelen of dit realiteit is.

Ieder weldenkend mens kan inzien dat wij over een aantal jaren opgescheept zitten met een doorgaande snelweg, die zogenaamd noodzakelijk is voor een nog niet gerealiseerd vliegveld, maar hoofdzakelijk voor vrachtverkeer (VLOEK).

De werkelijkheid is ook dat we nu nog de mogelijkheid hebben om eens een keer niet het groen op te offeren aan dit soort overbodige en onzinnige wegen. Een prachtig gebied gelegen in de ‘Hengelose Wig’ het uitstrekte groene gebied dat begint bij het G.J. Van Heekpark en zich uitvouwt naar De Horstlanden, Hof Espelo, De wildernis en het Lonnekermeer.

Dit wordt dan doorsneden met een snelweg voor vrachtverkeer. Het is noodzaak om de toekomstige generatie de Groene-Wig en een landschap na te laten waar van te genieten valt.

Als we nu blijven slapen worden we straks
wakker van het vrachtverkeer op de snelweg!

Reageer voor 4 september! Zie voorbeeldbrief bij contact & reacties
Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 20, 7500 AA Enschede.
U wordt verzocht in uw brief te vermelden:
‘zienswijze Notitie Reikwijdte en Detailniveau Noordelijke Ontsluiting Enschede Kennispark wegvak Hengelosestraat-Weerseloseweg.

Als u geen zienswijze instuurt kunt u later geen bezwaar maken.